Moving Overseas as an Expat

Our guide for expats and their families moving to Shenzhen includes contact information for the city’s leading international schools, as well as details of their curriculum and fees

SHENZHEN | MAP OF INTERNATIONAL SCHOOLS

Buena Vista Concordia International School (BCIS)

US
RMB108,000
XiCheng (Buena Vista), Baoan
(755) 2823 8166
www.bcis.net.cn
info@bcis.net.cn

Green Oasis School

UK, IGCSE
RMB89,000 – 104,000
Tianmian, No. 4030 Shennan Middle Road, Futian
(755) 8395 9000
www.greenoasis.org.cn

International School of Nanshan Shenzhen

Canada, IBDP
RMB112,000 – 144,000
166 Nanguang Road, Nanshan
(755) 2666 1000
www.ccsc.cn
admission@isnsz.com

KIS Elementary (KISe)

51 Yanshan Road, Shekou, Nanshan
(755) 2683 9359
www.kiseschool.org
director.barfield@kiseschool.org

Mission Hills International School

IBDP
RMB90,000 – 130,000
1 Mission Hills Road
(755) 2801 0733
www.mhis.education/en-us
info@mhis.education

QSI International School of Shekou

US, IB, AP
2nd Floor, Bitao Building 8, Tai Zi Road, Shekou
(755) 2667 6031
www.qsi.org/china/szn
shenzhen@qsi.org

Recognize Academy

4 & 6, Bi Yu Lu, Bi Tao Yuan Villas, Tai Zi Road, Shekou, Nanshan
(755) 2669 3040
www.recognizeacademy.com
principal.recognize@gmail.com

Shekou International School

IBDP
RMB60,000 – 185,000
Middle High School: A-101, Coastal Rose Phase 2, Wanghai Road, Shekou, Nanshan
Early Years: Jing Shan Villas, Nanhai Blvd, Shekou, Nanshan
(755) 2669 3669
www.sis-shekou.org
admissions@sis.org.cn

Shen Wai International School

PYP/MYP
RMB110,000 – 120,000
29 Baishi 3rd Road, Nanshan
(755) 8654 1221 / 8654 1200
www.swis.cn
office@swis.cn

Shenzhen American International School (SAIS)

US
RMB84,000 – 120,000
Shekou Youth Center Building B.C, NO.82, Gongyuan Rd, Nanshan
(755) 8619 4750
www.szsais.org
admissions@szsais.org

Print Friendly, PDF & Email
Best Expat VPN